۲۱۸,۰۰۰تومان

کتابی در زمینه دفینه و گنج نشانه ها روش باطل ساختن طلسم آنها و یافتن محل آن و نشانه های و زبان های باستانی و بسیاری مطالب مفید دیگر حتما مطالعه این کتاب پیشنهاد میگردد