۱۵,۰۰۰تومان

علوم غریبه – علومی بسیار سطح بالا که بخش بزرگی از آن ریاضیات میباشد و طرح لوح ها نیاز به دانش عمیقی از این ریاضیات دارد طرح و نوشتن طلسمات نیازمند اجرای اعمال و تکثیر حروف و اعداد و یا استخراجات و بخورات و اعمالی است که بسیار دشوار هستند لوح شریفه با خواص و فوائد عظیم و خواص آن در افزایش رونق و جذب مشتری بسیار تاثیر گذار است و همینطور در محل تجارت میتوان آویزان کرد .

در انبار موجود نمی باشد